Kaliyuga
Image default
Zakelijke dienstverlening

Informatie over Business Performance

Prestatiebeheer is een cruciaal aspect geworden van de inspanningen van organisaties om voortdurend te verbeteren in een wereld die gedomineerd wordt door AI, big data en cloud computing. Business Performance management bestaat al lang, maar de context en technieken ervan zijn nu fundamenteel anders. Tuuring helpt organisaties hun prestatiemanagementprogramma’s te optimaliseren door duidelijkheid te verschaffen over wat voor hen belangrijk is.

Info

Een bedrijf dat prestatiebeheer toepast, kan zijn prestaties verbeteren door doelen te stellen, deze na te streven en de resultaten ervan te meten. Prestatiemanagement is een proces van organisatieontwikkeling dat zorgt voor optimale prestaties. Als onderdeel van dit proces worden prestaties beoordeeld, gecorrigeerd en geïndexeerd. Het begint met een beoordeling van de huidige toestand van de organisatie; vervolgens worden doelstellingen en competenties vastgesteld; vervolgens worden de prestaties gemeten, gecorrigeerd en geïndexeerd; en ten slotte worden een nieuwe situatie en een nieuwe stap vastgesteld. Prestatiebeheer met behulp van AI is een digitale benadering van het verzamelen van gegevens en het gebruik van AI om beslissingen te nemen. Algoritmen kunnen bijvoorbeeld de juiste persoon naar de juiste hulp leiden of de juiste kandidaat voor een baan selecteren. Bovendien leert AI veel uit zichzelf en heeft het weinig menselijke hulp nodig. Performance management is belangrijk vanwege de schaalbaarheid, transparantie en (vooral) inzichtelijkheid van AI in deze tijd. Grootschalige gegevensverzameling, gegevensanalyse en het omzetten van die resultaten in actie zijn allemaal onderdelen van big data. Prestatiebeheer is een tweeledige puzzel waarbij big data een rol spelen. Denk aan het monitoren van het consumentenvertrouwen, het verzamelen van consumentenfeedback en het gebruik daarvan om de prestaties te beoordelen. Prestatiebeheerprogramma’s maken bijvoorbeeld gebruik van big data sets.

Tot slot

Prestatiebeheer is een strategie van voortdurende verbetering waarbij organisaties doelen stellen, deze nastreven en de resultaten beoordelen. Digitaal prestatiebeheer kan worden gebruikt om de procedure van verandering te verbeteren. Big data verwijst naar het verzamelen, evalueren en handelen op basis van grote datasets. Op een nieuwe manier werken betekent informatie delen en de waarde ervan vergroten. Prestatiebeheer moet niet alleen kwantitatieve gegevens beoordelen, maar ook de kwalitatieve aspecten ervan. Kom meer te weten over de mogelijkheden die Tuuring kan leveren.

https://tuuring.com/