Spring naar inhoud

Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Overeenstemming van doelen tussen organisaties en individuen is een voorwaarde om te komen tot een succesvolle samenwerking.

De bovengenoemde samenwerking kan ernstig verstoord worden en een reden vormen om afscheid van elkaar te nemen zodat de organisatie en de medewerker beide een nieuwe weg kunnen inslaan. Een weg waarbij partijen weer hun eigen doelen kunnen nastreven.

Is de beslissing om afscheid van elkaar te nemen eenmaal gemaakt dan is Outplacementbureau Werkcontact  graag de partner die samen met u op zoek gaat naar een nieuwe werkkring. Een werkkring waarbij optimaal recht wordt gedaan aan de juiste keuze voor functie, organisatiecultuur en andere zaken die hierin van evident belang zijn.

Outplacement met persoonlijke begeleiding

Outplacementbureau Werkcontact is een full HRM service organisatie, dit geldt uiteraard ook voor onze individuele trajecten. In grote lijnen herkennen wij twee belangrijke fases in het outplacementtraject. Hieronder een korte beschrijving van de twee fases:

A persoonlijke fase bij outplacement

Het Stilstaan bij de gebeurtenissen van de afgelopen periode en de ontstane situatie. Het loslaten van betrekkingen met de werkgever wordt op verschillende manieren beleefd. Er is geen situatie hetzelfde en dat geldt eveneens voor de verwerking van de soms nare periode. Er kan pas een begin worden gemaakt met het heroriënteren als het verleden een plaats heeft gekregen. Het (her)ontdekken van persoonlijke Sterktes en Valkuilen. Daarnaast het vaststellen van persoonlijke kwaliteiten ten behoeve van het vervolgtraject. Het voorhouden van een “spiegel” d.m.v. het afnemen van verschillende tests. Uitwisselen van visie en standpunten en het focussen van energie voor het gehele traject. Dit slechts enkele thema’s die aan de orde komen tijdens de eerste fase.

B arbeidsmarktgerichte fase bij outplacement

Deze fase kenmerkt zich door een duidelijk arbeidsmarktgerichte inhoud:

• vaststellen van het zoekprofiel;

• maken van een marktconform CV / resumé;

• leren lezen van vacatures, cultuur, schrijfstijl, inwinnen van

   bedrijfsrelevantie info, etc.

• in samenwerking met de consultant schrijven van de sollicitatiebrieven;

• persoonlijk presentatie technieken;

• netwerk technieken en uitvoering;

• oefenen van sollicitatiegesprekken;

• samen zoeken van vacatures;

• online solliciteren;

• arbeidsvoorwaardelijke gesprekken.

https://www.outplacementverzekering.nl

De laatste ontwikkelingen van leersystemen in 2017

Een Learning Management Systeem (LMS) is een complete backoffice en frontoffice applicatie waar alles processen van een training in kunnen worden verwerkt. Of het hier nu gaat om het inplannen van een training of het behalen van een certificaat of het opvolgen van een examen. Alle logistieke stappen die va inschrijving tot en met het afnemen van een training te maken heeft behoord tot het leer management systeem. Wat we kunnen zien als trend in 2017 is dat juist de administratieve afhandeling van de processen van een training nu steeds meer onderdeel zijn geworden van de LMS oplossing. Maar activiteiten als het werkelijke trainen wordt steeds minder vanwege de vele losse applicaties die hiervoor momenteel kunnen worden gebruikt.

Scheiding van de front en backoffice

Wanneer we nu vooral de scheiding tussen de front en backoffice van het LMS systeem bekijken dan zien we dat er steeds meer mogelijkheden van leren naar voren komen en specifieke oplossingen die hiervoor kunnen worden gebruikt. Enerzijds zie je dat sociale media wordt gebruikt om ervaringen uit te wisselen en anderzijds ook video wordt toegepast om efficiënter te kunnen leren. De integratie van de front en backoffice kan vis slimme api’s worden verzorgd waardoor het LMS systeem meer een totale oplossing blijft.

Maatwerk trainingen

De behoefte aan maatwerk trainingen die meer gericht zijn op de performance van een bedrijf is de huidige trend waarmee LMS systemen te maken hebben. Bedrijven moeten sneller kunnen anticiperen op veranderingen in de markt en moeten dan ook vaak sneller kennis eigen maken dan voorheen. Het gaat bij deze kennis vaak over de context van het onderwerp en diepgaande kennis kan vaak door e-learning of zelfstudie worden versterkt. Voor de moderne opleiders van 2017 is er een taak om vooral mee te denken met de performance van een organisatie. Een training op maat die bijdraagt aan het directe bedrijfsresultaat is dan vooral de uitdaging hierbij.