Kaliyuga
Image default
Woningen

De nieuwste regels en wetgeving op het gebied van hypotheekadvies in Apeldoorn

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest op het gebied van hypotheekadvies en -regelgeving, ook in de regio Apeldoorn. Als je op zoek bent naar een hypotheekadviseur in Apeldoorn, dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste veranderingen en wat ze betekenen voor jou als huizenkoper.

 

  1. Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op de financiële markten in Nederland. Hieronder vallen ook de regels en wetten met betrekking tot hypotheekadvies. De Wft stelt eisen aan hypotheekadviseurs, zodat zij hun klanten op een eerlijke en transparante manier kunnen adviseren. Per 1 januari 2021 is de Wft aangepast, waarbij de “Execution Only” hypotheekadvies komen te vervallen. Dit betekent dat je als consument altijd persoonlijk advies moet krijgen bij het afsluiten van een hypotheek, passend bij jouw persoonlijke situatie. Je kunt het beste om professioneel  hypotheekadvies in Apeldoorn vragen.

 

  1. Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een andere wet die van invloed kan zijn op hypotheekadvies. Deze wet regelt onder andere de regels en wetgeving omtrent flexibele arbeid. Zo zijn werkgevers verplicht om hun werknemers na een bepaalde periode een vast contract aan te bieden, wat van invloed kan zijn op de hoogte van het inkomen van de klant en daarmee op de hypotheekmogelijkheden.

 

  1. Vastleggen van hypotheekadvies

Sinds 1 juli 2019 is het verplicht om het Hypotheekadvies in Apeldoorn vast te leggen in een adviesrapport. Dit adviesrapport moet voldoen aan de eisen die de Wft stelt. Hierin staat onder andere welke hypotheekproducten zijn besproken en waarom er voor het gekozen product is gekozen. Ook moet het rapport de kosten duidelijk aangeven.

 

  1. Kwalificatie van adviseurs

Sinds 1 januari 2017 is er nieuwe regelgeving van kracht voor de kwalificatie van hypotheekadviseurs. In deze regelgeving zijn nieuwe vakbekwaamheidseisen vastgelegd die van toepassing zijn op hypotheekadviseurs. Zo moeten hypotheekadviseurs nu beschikken over een bepaald kennisniveau en vaardigheden om hun werk goed te kunnen uitvoeren, waardoor de nieuwe regelgeving zorgt dat alleen gekwalificeerde hypotheekadviseurs hypotheekadvies mogen geven.

 

  1. Toezicht op hypotheekadviseurs

Met de nieuwe regelgeving is ook het toezicht op hypotheekadviseurs enorm aangescherpt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van de vakbekwaamheidseisen door hypotheekadviseurs en kan bij niet-naleving boetes opleggen.